MODA

Řešení od firmy MODA je založeno na zapojení softwaru, hardwaru a služeb potřebných k rychlému získání informací, následnému lepšímu hospodaření s časem a zdroji vedoucímu k operační dokonalosti.

 

MODA-EMTM (Environmental Monitoring)


MODA-EMTM, vlajková loď firmy MODA, je jednoduché řešení pro pracoviště v oboru Life Science, které automatizuje mikrobiologickou kontrolu kvality, sběr dat a managment, včetně kontroly zařízení a testování produktů. MODA-EMTM využívá mobilní počítačové technologie a moderní vizualizační nástroje pro zvýšení operační účinnosti, zlepšení kvality a redukci nákladů. MODA-EMTM slouží jako účelný prostředek k řízení a reportování celého spektra EM a QC informací - testování povrchů, vzdušného prostředí, pracovníků, vody, stlačených plynů, stejně jako bioburdenu.


MODA-EMTM zahrnuje komplexní balík řešení k řízení a kontrole celého EM/QC (Environmentální Monitoring/ Quality Control) výrobního cyklu výrobku, včetně:
- Automatických upozornění a akcí
- Technického zařízení k zaznamenávání jednotlivých kroků výroby či kontroly
- Vytváření reportů, trendů a vizualizací z operačních a regulačních informací

 

MODA-EMTM je datově kompatibilní se standardními monitorovacími zařízeními jako jsou čtečky částic, přístroji k měření organického obsahu, endotoxinová zařízení.
K elektronickému sběru dat, jejich zpracování a úpravě využívá MODA-EMTM bezdrátovou technologii. Všechna posbíraná data jsou synchronizována se serverem a nehrozí tudíž ztráta dat, v případě výpadku bezdrátové sítě je možné pracovat off-line.


Výhody:
- eliminace papírových záznamů, synchronizace informací a jejich uspořádání
- administrativně definované parametry, které nastavují systémové operace a bezpečnost
- flexibilní, intuitivní nástroj k plánování a rozvržení postupů QC a SOP
- získání velkého množství užitečných dat k vytvoření smysluplných analýz
- řízení celého spektra operací, zařízení a produktů k testování bioburdenu

 

MODA-VIPTM (Visual Intelligence Portal)


MODA-VIPTM je analytický vizualizační nástroj, který uspořádává informace vzhledem k vlastnímu půdorysu laboratoře, zaznamenaným laboratorním přístrojům a zařízením a zlepšuje tak náhled na výrobní operace. MODA-VIPTM utřiďuje informace z prostředí, využívání zařízení a jiné informace spojené s produkcí vzhledem k specifikovanému výběru a vybírá potřebná data. Barevně rozdělené symboly, reprezentující různé podmínky, jsou rozloženy po mapě pracoviště, přičemž zajišťují možnost náhledu na stav laboratoře kdykoliv v minulosti. Data mohou být zpětně zkoumána, tištěna či jinak zpracovávána.

Filtrování a utřiďování
Uživatelské rozhraní je intuitivní a jednoduché na ovládání. Využíváním filtrace, třídění a vypisování mohou manažeři a vedoucí laboratoře rychle analyzovat data dle jejich vlastních potřeb a požadavků. Rozhodující pracovníci tak získávají více času k analýze informací, vytvoření aktivních a podložených rozhodnutí, přičemž neustává hladký průběh chodu pracoviště.

Výhody
- vizualizace dat spojených s produkcí s ohledem na chod pracoviště
- intuitivní software s širokou možností filtrování a třídění získaných dat
- vizualizace informací jak na úrovni celého zařízení tak i konkrétního pracoviště
- možná transformace dat z vizuální mapy do tabulkového editoru jedním kliknutím

MODA-FDCTM (Field Data Capture)


Sběr, označení a zaznamenání vzorků pro účely monitoringu, práci zařízení či výrobu produktů
MODA-FDCTM k efektivnímu sběru dat, označování (čárový kód) a zaznamenávání vzorků v rámci monitoringu prostředí, zařízení či produktového bioburdenu. MODA-FDCTM se skládá z klientského softwaru MODA-EMTM, odolného přenosného počítače, skeneru čárového kódu, tiskárny čárového kódu, čtečky a nerezového vozíku, který je možno využít ke skladování a převážení zařízení ke sběru vzorků, jako jsou různé filtry, kazety, tašky, atd..

Celou sestavu je možné dezinfikovat za použití chemických přípravků, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na funkčnost zařízení. Odolný PC pracuje bez větráku a termální tiskárna neprodukuje žádný prach a nehrozí tak žádná kontaminace ani těch nejčistších prostor.

 

 

Představení systému na několika krátkých videích (zdroj: http://www.youtube.com/user/LonzaGroup).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODA
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn