Maxwell 16 - forensic (AS3060)

Automatizovaná purifikace – maximální přístroj s minimální velikostí


Maxwell 16 - forensic (AS3060) se liší od Maxwellu 16 - life science (AS2000) v následujících parametrech:

  • přítomnost dotykového barevného displeje (pouze AS3000)
  • UV germicidní trubice (pouze AS3000)
  • čtečka čárových kódů (pouze AS3000)
  • firmware pro genetic identity aplikace (stejně jako AS2000)
  • firmware pro Life Science aplikace chybí (pouze u AS2000 a AS3000)


Maxwell 16 systém poskytuje vše co potřebujete pro purifikaci genomové DNA - přístrojovou techniku i purifikační reagencie. Vzorky jednoduše vložíte do předplněného zásobníku pro reagencie. Vyhnete se zdlouhavým přípravám vzorků.

Přístroj lze objednat ve dvou variantách: (standard elution volume) SEV a (low elution volume) LEV.
Obě platformy lze velice snadno konvertovat.

 

Výhody:

  • Úspora času a pracovní síly v laboratoři: automatizace šetří váš čas a pracovní sílu strávenou přípravou vzorků v porovnání s manuální purifikací
  • Získáte důvěru ve výsledky: design přístroje, optimalizace reagencií a automatizace postupů zajišťují odpovídající výsledky
  • Výběr typu vzorku: flexibilita přístroje umožňuje zpracovat vzorky krve, buňky nebo tkáně
  • Ušetříte den: přístroj eliminuje mixování nebo působení proteinázou K, uživatel přímo zpracovává buňky nebo tkáň

 

Jednoduché ovládání:

Čtyři jednoduché kroky od začátku do konce:
1. vložte tkáň nebo tekutý vzorek do předplněného zásobníku
2. zasuňte zásobník do přístroje Maxwell 16
3. zmáčkněte START
4. DNA je uvolněna do elučního pufru do 30 minut

 

Jednoduchá instalace:

Maxwell 16 má předinstalované a optimalizované automatické metody pro každý kit, není potřeba přídavného počítače, nebo zvláštního školení. Přístroj je připraven pro okamžité použití. Akce plunžrového pístu zhomogenizuje vzorek tkáně přímo v lyzovacím roztoku v zásobníku. Přístroj šetří drahé hodiny i dny v porovnání s tradiční manuální přípravou vzorků.

 

Rozmanitost vzorků:

K dispozici jsou 3 optimalizované kity pro izolaci DNA z krve, buněk a  tkání. Kity obsahují všechny potřebné reagencie v zásobnících. Takto lze získát odpovídající množství konzistentní DNA z myších ocasů, zvířecích tkání, krve, tkáňových kultur, Gram-negativních a  Gram-pozitivních bakterií nebo rostlinných pletiv. Jeden zásobník je určen pro 1 izolaci a může být použit pro různé množství vzorku. Purifikovaná DNA je připravena pro PCR nebo pro další aplikace.

Typ vzorku

Množství vzorku

Výtěžek

Krev

200µl

4-9µg (>3pg bílých krvinek)

Krev

400µl

8-15µg (>3pg bílých krvinek)

Myší ocas

1,2cm

Minimálně 20ug

Živočišná tkáň

20-25mg

60-100ug (myší játra)                            

Buněčné kultury

5 × 10 6

15-20ug (HeLa)

Gram- bakterie

2 × 10 9

25-30ug (BL21)

Gram+ bakterie

2 × 10 9

15-25µg (B. cereus)

List rostliny (lilek rajče)      

25mg                           

9-13µg

 

Vysoká efektivita:

Maxwell 16 využívá systému magnetických částic MagneSil Paramagnetic Particles (PMPs). PMPs obstarávají záchyt, promytí a vyluhování předmětného materiálu. Tato efektivní metoda prostřednictvím Maxwell 16 zajišťuje konzistentní výtěžek a požadovanou čistotu. Obchází při tom běžné problémy, které provází automatická purifikace jako např. blokace špiček nebo neúplné promíchání reagentů. Nejdůležitější však je, že nedochází ke vzájemné kontaminaci vzorků. Malé rozměry přístroje šetří místo ve vaší laboratoři a umožňují pracovat i v ochanné atmosféře laminárního boxu. Přístroj má nenáročnou instalaci a lze jej později modernizovat pro nově vyvinuté metody.

 

Více informací najdete zde!

Maxwell 16 - forensic Maxwell 16 - cartridge
 
Manuál Maxwell 16 - forensic  | dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn