Materiály k semináři - NanoBiT Technology Platform - Innovative Tools to Study Cellular Protein Biology, 26. a 27. března 2019, Praha

Zde najdete jednotlivé dokumenty související se seminářem:

 

video - HiBit protein tagging system


video - NanoBit technology - Sensitive Detection of Protein Interactions in Live Cells

 

video - NanoBret technology - BRET-Based Assays to Detect Protein:Protein Interactions in Live Cells

Brožura: Bioluminiscence  | dokument ke stažení
Brožura: HiBiT  | dokument ke stažení
Brožura: NanoBiT PPI  | dokument ke stažení
Brožura: NanoBret PPI  | dokument ke stažení
Brožura: GloMax  | dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn