Fluorescenční metoda - PyroGene

PyroGene® Rekombinantní Factor C Assay

Revoluční technologie v detekci endotoxinu. Lonza vyvinula rekombinantní formu Faktoru C, který je první komponentou v kaskádě reakcí vyvolaných endotoxinem. Rekombinantní Faktor C (rFC) aktivovaný vazbou endotoxinu štěpí syntetický substrát, což vede k vytvoření fluorogenní směsi. Test se provádí v 96 jamkové destičce a je měřen v čase nula a následně po hodinové inkubaci ve fluorescentním mikrodestičkovém readru za použití excitační/emisní vlnové délky 380/440 nm. Logaritmus fluorescence je přímo úměrný logaritmu koncentrace endotoxinu a je lineární v rozmezí 0,1 - 10 EU/ml.

Výhody PyroGene® rFC:

  • větší specifita pro endotoxin
  • eliminace falešně pozitivních glukanových reakcí
  • menší variabilita mezi šaržemi
  • reagencie není živočišného původu

PyroGene® rFC assay představuje spolehlivou alternativu LAL, šetrnou k životnímu prostředí.

 

Kat. č.

Balení

50-658U 

PyroGene® Assay Kit, 192 tests 

 

Více na stránkách dodavatele, zde.

Luminiscenční metoda - PyroGene PyroGene
 
Manuál pro PyroGene  | Dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn