Helix freezer (Promega)

Helix je inteligentní skladovací systém využívající patentované RFID technologie (Radio Frequency Identification Device). Systém kontinuálně monituruje obsah mrazáku. V případě odebrání produktu okamžitě spouští automatický systém fakturace. Na základě použité přístupové karty identifikuje uživatele. V následném skenu obsahu mrazáku identifikuje odebraný produkt. Tím je zahájen proces fakturace produktu a současně skladová objednávka nového balení produktu k dodavateli. Systém též monitoruje teplotu a expirace uskladněných produktů. Každý uživatel má možnost kdykoliv pomocí odkazu v internetovém rozhraní ověřit aktuální obsah mrazáku, tj. zdali je požadovaný produkt k dispozici a v jakém množství. V případě, že uživatel požadovaný produkt v seznamu nenajde, může si jej pomocí jednoduchého online formuláře do tohoto seznamu sám přiřadit.

 

V současnosti jsou k dispozici 3 mrazáky (pro více lokálních informací klikněte na ten Vámi preferovaný)

 

HELIX Praha (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha Krč, od roku 2007)

HELIX Brno (Univerzitní Kampus, Brno Bohunice, od roku 2010) 

HELIX České Budějovice (Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, od 1. června 2011)

Jaké jsou přednosti systému Helix?

  • nezávaznost - vystavení karty je bezplatné a zcela nezávazné na četnosti i objemech Vašich objednávek

  • flexibilita - V mrazáku je stabilní inventář produktů, který si snadno ověříte online na webových stránkách. Tento inventář produktů je trvale skenován po dobu 24 hodin a systém automaticky rozpozná, který produkt a jakým uživatelem byl odebrán. Reagencie jsou vám k dispozici 24 hodin denně.

  • automatizace - Odebráním produktu se automaticky generuje e-mailové potvrzení v průběhu 24 hodin. Odebrané produkty jsou pak na základě automatické notifikace doplněny cca do 1 týdne.

  • rychlost - Objednávky jsou automatické, žádné registrace, žádné papírování.

  • jednoduchost - Přiložíte kartu, otevřete dveře, odeberete požadovaný produkt.

  • spolehlivost - Odebraný produkt můžete do 15 minut vrátit, aniž by byl iniciován automatický objednávkový a fakturační systém.

  • bezchybnost - Minimalizace chyb způsobených například špatnou specifikací produktu či zadáním nesprávného katalogového čísla.

Proč si pořídit Helix kartu?

  • permanentní 5 % sleva na všechny produkty odebrané prostřednictvím mrazáku

  • čerstvé produkty, expirace všech produktů je automaticky monitorována

  • karta je vystavena zdarma a není vázána na frekvenci či objem objednávek

 

Tímto projektem společnost East Port zkrátila čas dodání vybraných produktů společnosti Promega z 24 hodin na pouhé minuty.

 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn