HBA desky

HBA desky (Sperm-Hyaluronan Binding Assay)

HBA desky se využívají především k predikci fertility u mužů. Analýza je založena na principu vazby zralé spermie na hyaluronan. Při predikci fertility není nutné, aby všechny spermie byly schopné vázat hyaluronan, podíl vazačů hyaluronanu ale musí dosahovat účinné úrovně, aby se dosáhlo dobré pravděpodobnosti fertility.

 

Použiti:

Souprava HBA  je určena k použití jako součást:

1. standartní analýzy semene v diagnostice suspektní mužské neplodnosti,

2. analýz pro stanovení správného postupu při IVF léčbě neplodnosti.

 

Destička HBA:

Destička HBA obsahuje dvě shodné analytické komůrky potažené hyaluronanem.

Spočítáním navázaných a nenavázaných pohyblivých spermii na celé ploše lze vypočítat podíl vazačů.

 

 

Více na: http://www.origio.com/products/midatlantic%20devices/hba.aspx

HBA
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn