GloMax Multi (Promega)

GloMax Multi je víceúčelový reader pro měření fluorescence, luminiscence a absorbance. Může pracovat jako fluorometr, luminometr nebo jejich kombinace. S volitelným absorbančním modulem lze měřit absorbance ve viditelné oblast spektra. Modulus vám umožní pořídit si to, co potřebujete nyní a později přidat další moduly.

Aplikace

Fluorescenční aplikace

 • DNA Quantitation Using Quant-iTTM DNA HS Assay
 • Quantitation of Living Color® rAcGFP1 in Gene Expression and Protein Visualization Studies
 • Fluorescein Measurement
 • RNA Quantitation Using Quant-iTTM RiboGreen® RNA Assay
 • ssDNA Using Quant-iTTM OliGreen® ssDNA Assay Kit
 • Quant-iTTM Protein Assay Kit
 • Testing Clontechs Living Colors HEK 293 ZsGreen Cell Line
 • Quant-iTTM Pico Green dsDNA Assay

Luminiscenční aplikace

 • Promega Dual-Luciferase Reporter® Assay
 • Promega ENLITEN® ATP Assay
 • Promega CellTiter-GloTM

Absorbanční aplikace

 • Monobind's Cortisol EIA Assay Kit
 • Coomassie (BradfordTM) Assay Kit

Specifikace

Fluorescenční modul

 • Zdroj světla: UV LED
 • Detektor: Fotodioda
 • Vlnové délky: UV (Ex: 365 nm, Em: 410-460 nm), modrá (Ex: 490 nm, Em: 510-570 nm), zelená (Ex: 525 nm, Em: 580-640 nm), červená (Ex: 625 nm, Em: 660-720 nm)
 • Citlivost: 0,5 fmol/200 µl nebo 1 ppt fluorescein v 96-well plate
 • Dynamický rozsah: 6 dekád

Luminiscenční modul

 • Detektor: Fotonásobič (PMT)
 • Spektrální rozsah: 350-650 nm
 • Kinetika: 0,1-60 s, krok 0,1 s; 2-250 bodů
 • Citlivost: 3 × 10-21 mol luciferase
 • Dynamický rozsah: 8 dekád

Absorbanční modul

 • Zdroj světla: LED
 • Detektor: velkoplošná fotodioda
 • Spektrální rozsah: 400-800 nm
 • Filtry: až 6 filtrů (4 instalované)
 • Vlnové délky: 450, 560, 600, 750 nm
 • Šířka štěrbiny: 10 nm
 • Měřící rozsah: 0-4 OD
 • Fotometrická přesnost: 0,01 OD + 3 % < 2,5 OD
GloMax Multi GloMax Multi
 
Brožura GloMax Multi  | dokument ke stažení
Aplikace GloMax Multi  | dokument ke stažení