Gelové metody

PYROGENT® Gel Clot LAL Assay

 

PYROGENT® Gel Clot Assay je kvalitativní LAL test na detekci endotoxinu Gram-negativních bakterií. Je dostupný se senzitivitou 0.03, 0.06, 0.125 a 0.25 EU/ml. Tyto kity neobsahují odpovídající kontrolní standardní endotoxin (ten může být zakoupen zvlášt).

 

Kat. č.

Balení

N104

0.03 EU/ml sensitivity, 250 tests 

N184-125

0.125 EU/ml sensitivity, 250 tests 

N184-25

0.25 EU/ml sensitivity, 250 tests 

N183-06

0.06 EU/ml sensitivity, 80 tests 

N194-06

0.06 EU/ml sensitivity, 250 tests

N183-125

0.125 EU/ml sensitivity, 80 tests 

 

PYROGENT® Plus Gel Clot LAL Assay

PYROGENT® Plus Gel Clot Assay kombinuje PYROGENT® LAL s odpovídajícím kontrolním standardním endotoxinem. Je dostupný se senzitivitou 0.03, 0.06, 0.125 a 0.25 EU/ml.

 

Kat. č.

Balení

N294-03

0.03 EU/ml sensitivity, 200 tests 

N283-06

0.06 EU/ml sensitivity, 64 tests 

N294-06

0.06 EU/ml sensitivity, 200 tests 

N283-125

0.125 EU/ml sensitivity, 64 tests 

N294-125

0.125 EU/ml sensitivity, 200 tests

N284-25

0.25 EU/ml sensitivity, 200 tests 

 

PYROGENT® Single Test Kit

PYROGENT® Single Test Kit obsahuje pyrogen-free testovací zkumavky, které už obsahují lyofilizovaný LAL. Stačí přidat 250 ul vzorku nebo kontroly a nechat inkubovat. Tento kit eliminuje některé únavné pipetovací kroky a je vhodný pro malé laboratoře s malý počtem vzorků. PYROGENT® Single Test Kit je dostupný se senzitivitou 0.06, 0.125 a 0.25 EU/ml. Každý kit obsahuje 25 testovacích zkumavek. Kit neobsahuje odpovídající kontrolní standardní endotoxin (ten může být zakoupen zvlášť).

 

Kat. č.

Balení

N189-06 

Pyrogent Single Test Kit 0.06 EU/ml Sensitivity, 25 testů 

N189-125 

Pyrogent Single Test Kit 0.125 EU/ml Sensitivity, 25 testů 

N189-25 

Pyrogent Single Test Kit 0.25 EU/ml Sensitivity, 25 testů 

 

PYROGENT® Plus Single Test Kit

PYROGENT® Plus Single Test Kit obsahuje pyrogen-free testovací zkumavky, které už obsahují lyofilizovaný LAL. Kit obsahuje i jednu ampuli standardního endotoxinu E.coli. Stačí přidat 250 ul vzorku nebo kontroly a nechat inkubovat. Tento kit eliminuje některé únavné pipetovací kroky a je vhodný pro malé laboratoře s malý počtem vzorků. PYROGENT® Plus Single Test Kit je dostupný se senzitivitou 0.06, 0.125 a 0.25 EU/ml. Každý kit obsahuje 24 testů a odpovídající kontrolní standardní endotoxin.

 

Kat. č.

Balení

N289-06 

Pyrogent Plus Single Test Kit, 0.06 EU/ml, 24 testů 

N289-125 

Pyrogent Plus Single Test Kit, 0.125 EU/ml, 24 testů 

N289-25 

Pyrogent Plus Single Test Kit, 0.25 EU/ml, 24 testů 

 

PYROGENT® Ultra

PYROGENT® Ultra kity obsahují 4 zkumavky lyzátu a sérii předpřipravených kapalných standardů endotoxinu, které jsou v koncentracích potřebných pro standardní křivku a pozitivní produktovou křivku. Výsledkem je podstatně kratší čas potřebný pro přípravu. Ředění standardu jsou 2 lambda, 1 lambda, 0.5 lambda a 20 lambda. Každý kit je dostačující pro 200 testů.

 

Kat. č.

Balení

N594-03

Pyrogent Ultra,0.03 EU/ml 200 testů/Kit 

N594-06 

Pyrogent Ultra,0.06 EU/ml 200 testů/Kit 

N594-125

Pyrogent Ultra,0.125EU/ml 200 testů/Kit 

 

Gel Clot příslušenství

Kontrolní standardní endotoxin odpovídá aktivitou USP referenčnímu standardnímu endotoxinu, řídí se postupy uvedenými v "Guidelines on Validation of Limulus Amebocyte Lysate Test as an End-Product Endotoxin Test for Human and Animal Parenteral Drugs, Biological Products, and Medical Devices." Certifikát analýzy s uvedenou aktivitou je dostupný na vyžádání.

N186 je určený pro použítí jako kontrolní standardní endotoxin v PYROGENT® Gel Clot Assay. N185 obsahuje vysoce potentní endotoxin a je určený pro použití při kontrolách depyrogenace. 

 

Kat. č.

Balení

N185 

Endotoxin (E. coli), 5 x 2,5 mg/vial  

N186 

Endotoxin (E. coli), 5 x 10 ng/vial 

 

Více na stránkách výrobce, zde.

Gelové metody
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn