FilterMax F3 a F5 (Molecular Devices)

Dostupnost snoubená s širokým spektrem aplikací v podobě destičkového readeru:

 

 • Absorbanční měření ve viditelné oblasti (340 nm - 650 nm, F3) nebo v UV a viditelné oblasti (230 nm – 750 nm, F5)
 • Fluorescenční intenzita (FI), čtení shora
 • Fluorescenční intenzita (FI), čtení shora a čtení zespoda (pouze F5)
 • Luminiscence (glow)
 • Fluorescenční polarizace (FP) – pouze F5
 • Time-Resolved Fluorescence (TRF) – pouze F5
 • Dostupné typy měření: endpoint, kinetika, sken při vícero vlnových délkách, lineární sken a area sken
 • Lineární a orbitální třepání
 • Kontrola teploty

 

FilterMax readery mohou pracovat jako samostatné přístroje, nebo mohou být integrovány do automatizovaných platforem. Jsou použitelné pro široký okruh aplikací včetně drug dicovery, genomiky, proteomiky a cell based assays. Jedinečný patentovaný design zaručuje precizní výkon a senzitivitu napříč všemi detekčními mody.

FilterMax Serie zahrnuje tyto mikrodestičkové readery:

 

FilterMax F3 Multi-Mode Microplate Reader

FilterMax F3 umožňuje měření absorbance (ve viditelném spektru), fluorescenční intenzity – FI (čtení shora) a glow luminiscence v destičkách ve formátu 96 a 384 jamek. Lze využít následující typy čtení: endpoint, kinetika, čtení vícero vlnových délek, lineární a area sken. Snadno přístupné držáky filtrů se šesti pozicemi umožňují výběr vlnové délky od 340 do 650 nm.

 

FilterMax F5 Multi-Mode Microplate Reader

FilterMax F5 umožňuje měření absorbance (v UV a viditelném spektru), fluorescenční intenzity – FI (čtení shora a zespoda), glow luminiscence, fluorescenční polarizace (FP), time-resolved fluorescence (TRF) v destičkách ve formátu 6 až 384 jamek. Navíc je k dispozici lineární a orbitální třepání a kontrola teploty. Lze využít následující typy čtení: endpoint, kinetika, čtení vícero vlnových délek, linární a area sken. Snadno přístupné držáky filtrů se šesti pozicemi umožňují výběr vlnové délky od 230 do 750 nm.

 

Hlavní výhody:

 • Technické specifikace poskytující vysokou senzitivitu, dynamický rozsah, přesnost, míra přesnosti a linearitu
 • Dostupnost destičkového multi-mode readeru
 • Výtečný poměr cena/výkon

 

Charakteristiky:

 • 3 nebo 5 detekčních modů
 • Automatická z-height optimalizace (pro čtení shora a pouze pro F5)
 • Patentovaná technologie nastavení intenzity LED zdrojů světla
 • Formát mikrodestičky – až 384 jamek
 • Filtrový multi-mode reader

 

Přístroje FilterMax pokrývají širokou oblast aplikací od základního výzkumu po drug discovery zosobňující výkonný mikrodestičkový multi-mode reader za dostupnou cenu.

 

Aplikace:

 • Kvantifikace nukleových kyselin a proteinů
 • ELISA
 • Enzymová aktivita a kinetické assaye
 • Buněčná proliferace, viabilita a cytotoxicita
 • Proliferační assays
 • Endotoxinové testy, aglutinační assaye
 • GPCRs
 • Reportérové genové assaye s fluorescentními proteiny (GFP)
 • Molekulární interakce
 • Genotypování
 • Apoptóza

 

Popis

 

Dodávka FilterMax F3 Multi-Mode Microplate Reader obsahuje:

Excitation Filter Slide #3 (absorbance: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm; fluorescence: 360 nm, 485 nm)

Emission Filter Slide #3 (fluorescence: 465 nm, 535 nm)

Multimode Analysis Software, napájecí kabel, RS-232 sériový kabel, manuály

 

Dodávka FilterMax F5 Multi-Mode Microplate Reader obsahuje: 

Excitation Filter Slide #1 (fluorescence: 485 nm, 535 nm; TRF: 370 nm; FP: 485 nm)

Emission Filter Slide #1 (fluorescence: 535 nm, 595 nm, 625 nm; FP: 535 nm x 2)

Excitation Filter Slide #2 (absorbance: 260 nm, 340 nm, 405 nm, 450 nm, 595 nm, 620 nm)

Multimode Analysis Software, napájecí kabel, RS-232 sériový kabel, manuály

 

 

INOVACE:

 

Zdroj světla – High Power LED

 • FilterMax F3 a F5 jsou prvními mikroplatíčkovými readery s patentovanými high-power Light Emitting Diodes (LED)
 • Nízké pořizovací náklady a minimální údržba
 • Vysoký výkon při zvolené vlnové délce
 • Optimalizovaný zdroj světla pro specifickou barvičku nebo aplikaci
 • Deuteriová lampa pro excitaci UV pro vlnové délky pod 340 nm

 

Fluorescence – Single foton counting

 • Detektor – PMT (Photomultiplier) operuje v modu čtení fotonů (s možností zvýšené senzitivity pro červené barvy)
 • Lineární dynamický rozsah přes 6 řádů
 • Lepší detekční limit pro time-resolved fluorescence (TRF)
FilterMax F5 reader
 
Brožura FilterMax F3 a F5  | dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn