Flash Gel® System (Lonza)

Flash Gel System je momentálně nejrychlejší způsob separace DNA a navíc jediná cesta jak pozorovat migraci DNA v reálném čase. Tento nový revoluční produkt separuje DNA v čase od 2-7 minut. Vysoce senzitivní systém umožňuje 5 násobnou redukci množství použité DNA.

Specifikace kazety:

 • Rozsah separace: 50 bp – 4 000 bp (optimální mezi 150 bp and 2 500 bp)
 • Expirace: 5 měsíců od data výroby při pokojové teplotě
 • Objem jamky: Pro optimální výsledky do 5 µl
 • Velikost gelu: 70 mm x 84 mm x 2 mm

Výhody:

 • Rychlost: Výsledky za 5 minut nebo méně
 • Real Time: Možnost sledovat migraci DNA v reálném čase bez nutnosti použití UV transiluminátoru
 • Mimořádná citlivost a rozlišení
 • FlashGel kazety: Obsahuje hotový odlitý agarozový gel, předbarvený potřebným množstvím barviva, pufr
 • FleshGel Dock: Je elektroforetický systém s integrovaným transiluminátorem – kombinovaná funkce separace i detekce
Katalogové čísloProduktSpecifikace
57025 FlashGel Dock  
57023 FlashGel Cassettes 1.2% agaróza, 12 + 1 jamek, 9 ks
50462 FlashGel Loading Dye 5 X 1 ml, 5X koncentrováno
50473 FlashGel DNA Marker 100 bp - 4,000 bp, 500 ml
50475 FlashGel Quant Ladder 100 bp - 1,500 bp, 250 ml
57026 FlashGel DNA Starter Kit   

 

Kompletní informace najdete zde!

 

 

 

 

FlashGel® Camera

 

FlashGel® kamera je gelový dokumentační systém navržený pro FlashGel® systém. 

Zachyťte obrázky gelu přímo na vašem laboratorním stole

Získejte data z FlashGel® systému a rozlučte se s temnou komorou a UV světlem. Dokončete separaci a dokumentaci přímo na laboratorním stole, bezpečně a za pár minut. Tato jednoduchá digitální kamera v uzavřené krytu je připojena přímo na počítač přes USB. Separace na gelu může být pozorována na obrazovce, jelikož obrázky jsou aktualizovány každé 2 sekundy. Obrázky jsou zobrazovány a ukládány jako černobílé.

Real-time separace a dokumentace

 • Separace vgelu a získání obrázku už za 5 minut
 • Můžete pozorovat DNA migraci na FlashGel® Dock nebo na vaší obrazovce
 • Fotografování gelů přímo na laboratorním stole - bez UV záření 

FlashGel® kamera nabízí:

 • Ostré jasné obrázky svysokým rozlišením
 • Jednoduché uživatelské rozhraní
 • Malá velikost, kompaktní design
 • Optimální expozice pro FlashGel® kazety

 

Specifikace kamery

 

velikost krytu

10 x 11 x 16 cm

typ kamery

digitální

typ souboru obrázku

.jpg, .tif, .pdf

 

FlashGel® System for Recovery

Přímý návrat DNA za použití FlashGel System for Recovery eliminuje přípravu agarózového gelu, excizi bandu a purifikaci. Systém umožňuje vysoce efektivní návrat, bez použití inhibitorů a poškození indukovaného UV, a to v jednoduchém 5-10 minutovém protokolu.

 • od nanesení vzorku po zpětné získání jen 5 minut
 • zpětné získání vzorků přímo z kazety bez excize bandů nebo purifikace
 • zpětné získání vzorku bez UV
 • návratnost s 80-100% efektivitou

Rychlý, jednoduchý protokol

 1. Naneste vzorky do horní řady jamek
 2. Nechte vzorky běžet až dosáhnou druhé řady jamek
 3. Zastavte elektroforózu a přidejte FlashGel® Recovery Buffer
 4. Odeberte DNA z jamek

FlashGel® Recovery System eliminuje potřebu vyříznutí a následné purifikace bandů. DNA migruje do druhé řady jamek, zde se uvolní z agarózové matrix a lze ji jednoduše, za pomoci FlashGel Recovery Buffer, extrahovat pipetou.

Stejná kazety může být použita pro kontrolu znovu získaných vzorků.

Žádné narušení DNA díky UV nebo expozice mutagenním barvám

Viditelné světlo z kompaktního FlashGel doku osvětluje jamky pro zpětné získání, a to bez poškození DNA nebo nebezpočí pro uživatele.

Patentovaná barva ve FlashGel kazetě umožňuje separaci a návrat velice malého množství DNA a minimalizuje expozici uživatele potenciálním mutagenům.

Efektivní zpětná návratnost, bez inhibitorů

Návratnost vzorků je s 80-100% efektivitou, a to bez použití inhibitorů. Vzorky jsou připravené pro následnou re-amplifikaci, klonování nebo další techniky bez potřeby dalšího čištění.

Flash Gel® System Flash Gel® System Flash Gel® System Flash Gel® System
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn