DNA IQ system (Promega)

Popis:

Systém DNA IQ™(a) může být použit na extrakci DNA z různých typů vzorků, zahrnujících skvrny a tekuté vzorky. Unikátní pryskyřice pro DNA IQ™ je vyvinuta na odstranění inhibitorů PCR a kontaminantů, které se často u vzorků vyskytují. Při práci s větším objemem vzorků, jako je tomu i u vzorků paternity nebo při vzorků do databází, dodává systém DNA IQ™ konzistentní množství celkové DNA. Systém DNA IQ™ byl použit u vzorků obsahující bukální stěry, tekutou krev a skvrny na FTA® a jiných krevních kartách. Více informací o typech vzorků, u kterých byl tento produkt použit, najdete na: Sample Types.


Některé vzorky, jako tkáně a vlasy, je třeba před použitím DNA IQ™ inkubovat s proteinázou K. Kit na extrakci DNA z tkání a vlasů, který se používá s DNA IQ™, obsahuje proteinázu K a další reagencie, které odstraňují proteiny a další složky z DNA. DNA pak může být čištěna za použití systému DNA IQ™.


Systém DNA IQ™ byl testován se systémem Plexor® HY a systémy PowerPlex® 16 a 16 HS pro zabezpečení navazování kroků celého procesu. Výsledkem bylo zjištění, že jde o spolehlivé produkty podávající optimální výsledky od izolace ke kvantifikaci a analýze STR.


Izolace genomové DNA za použití systému DNA IQ™ byla zautomatizována na přístrojích Biomek® 2000 a 3000, stejně jako na Tecan Freedom EVO®. Pro další informace kontaktujte, prosím: Promega Technical Services.

 

Vlastnosti:

Rychlost: Pouze pár rychlých kroků  pro obdržení čisté DNA s menší koncentrací inhibitorů PCR.

Flexibilita: Jeden jednoduchý systém pro použití v laboratořích zabývajících se prací na případech, paternitou a vytvářením databází.

Účinnost: Nejsou použita žádná škodlivá organická rozpouštědla jako fenol a chloroform, takže není potřeba pracovat v digestoři a je omezeno použití nebezpečných chemikálií.

 

Použití:

více informací viz Protocols & Applications Guide.

 

Protokol:

DNA IQ™ System—Small Sample Casework Protocol Technical Bulletin #TB296.
DNA IQ™ System—Database Protocol Technical Bulletin #TB297.
Tissue and Hair Extraction Kit (for use with DNA IQ™) Technical Bulletin #TB307.
Automated DNA IQ™ System Protocol for the Beckman Coulter Biomek® 3000 (#EP033).

 

FAQ

DNA IQ™ System FAQ.

 

Podmínky skladování:

Uchovávejte systém DNA IQ™ při 22–25°C. Kit pro extrakci DNA z tkání a vlasů (Tissue and Hair Extraction Kit) (pro použití s DNA IQ™) uchovávejte při –20°C.

DNA IQ
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn