Differex System (Promega)

Popis:

Systém Differex™ nabízí podobný výtěžek, který je poskytován standardními metodami běžně používanými pro diferenciální extrakce. Systém Differex™ je používán v kombinaci se systémem DNA IQ™ a Slicprep™ 96 Device pro automatizované platformy. Až 48 diferenciálních extrakcí je možné provést za méně než 5 hodin i s inkubací, a přitom potřebujete méně než 1 hodinu práce rukama.

 

Metody pro automatizovaný Differex™ jsou vhodné pro použití na automatizovaných přístrojích jako je Biomek® 2000 a 3000, stejně tak jako na přístroji Tecan Freedom EVO®. V případě potřeby dalších informací kontaktujte, prosím, Promega Technical Services. Pro laboratoře, které ještě nepoužívají automatizované platformy na extrakci DNA, je dostupný manuální protokol pro systém Differex™.

 

Vlastnosti:

Automatizované diferenciální extrakce: Systém Differex™ je první a jediný systém, který dovoluje forenzní laboratoři zautomatizovat každý krok diferenciální extrakce.

Přímá návaznost na DNA IQ™ a další aplikace analýzy STR: Extrakty DNA jsou natolik čisté, že jste schopni získat výsledky nezávisle na výběru STR systému.

Obdržet stabilní výsledky i u náročných vzorků: Systém Differex™ pracuje s náročnými typy starých a nových vzorků, které jsou typické pro případy sexuálního napadení.

 

Naučte se více o automatizovaném systému Differex™: DNA Sample Preparation Automation applications page

 

Použití:

Více informací viz Protocols & Applications Guide.

 

Protokol:

Automated Differex™ System Protocol for the Tecan Freedom EVO® System (#EP030).
Automated Differex™ System Protocol for the Beckman Coulter Biomek® 2000 (#EP031).
Automated Differex™ System Protocol for the Beckman Coulter Biomek® 3000 (#EP032).
Technical Bulletin #TBD020.

 

Podmínky skladování:

Skladujte za pokojové teploty.

Manual Differex magnet Differex system
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn