Chromogenní metody

Kinetic-QCL® Kinetický Chromogenní Assay

Kinetic-QCL® je kvantitativní kinetický assay pro detekci endotoxinu Gram-negativních bakterií. Vzorek je smíchán s LAL reagencií, umístěn do readeru a automaticky monitorován v čase na vzrůstající intenzitu žlutého zabarvení.

 

Kinetic-QCL® assay je vhodný pro testování malých objemů parenterálních roztoků, vakcín, antibiotik a biologických materiálů. Je méně zatěžován inhibičními produkty, které mohou interferovat s turbidimetrickým a gelovým testem. Se senzitivitou 0.005 EU/ml - 50.0 EU/ml je Kinetic-QCL® nejcitlivější z LAL testů. Větší množství vzorků může být zpracováno naráz v 96 jamkovém formátu. Detekční měření se provádí v mikrodestičkovém Vis readru s termální inkubací při vlnové délce 405 nm.

 

 

Kat. č.

Balení

50-650U

Kinetic-QCL 192 Test Kit

 

 

QCL-1000® Chromogenní Endpoint Assay

QCL-1000® assay je rychlý, kvantitativní, end-point assay pro detekci endotoxinu Gramnegativních bakterií. Vzorek je smíchán s LAL reagencií a chromogenním substrátem, inkubován po krátkou inkubační dobu (16 min) a měřen na spektrofotometru nebo destičkovém readru schopném měřit v rozmezí vlnové délky 405-410 nm.

QCL-1000® assay je senzitivní v rozmezí  1.0 - 0.1 EU/ml. Je možné zpracovávát více vzorků v 96 jamkovém formátu nebo pracovat s jednotlivými vzorky ve zkumavkách.

 

Kat. č.

Balení

50-647U

120 tests 

50-648U

300 tests 

 

Více na stránkách výrobce, zde.

Chromogenní metody
 
Manuál pro kinetickou chromogenní metodu  | Dokument ke stažení
Manuál pro endpoint chromogenní metodu  | Dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn