qPCR/gene reporter assays seminář - Promega

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás pozvat na vědecký seminář spolupořádaný firmami East Port Praha a Promega.

Seminář se uskuteční dne 17.10.2017 v Praze ve velkém konferenčním sálu biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV ve Vestci (od 10.00 do 12.00, hlavní budova sál U2.012) a následující den 18.10.2017 v Brně v Kampusu Masarykovy univerzity (od 10.00 do 12.00, v místnosti A5/114)

 

 

 

Registrace na seminář, 17.10.2017 Praha, areál BIOCEVu ve Vestci 

Registrace na seminář, 18.10.2017 Brno, areál Masarykovy univerzity


Tématicky bude seminář věnovaný luciferázovým reportérovým testům a metodám kvantitativní PCR (qPCR) dnes běžně užívaných při studiu buněčných procesů. Z tohoto důvodu je použití obou metod důležitým nástrojem pro studium genové exprese a regulace.V průběhu semináře se dozvíte odpovědi na otázky typu:

Která metoda je vhodnější pro který typ aplikace?

Jak lze obě metody vzájemně doplňovat?

Pro které aplikace je vhodnější metoda luciferázových genových reporterů?

Přijďte a objevte nové metody využití genových reportérových esejí a qPCR systémů na našem uživatelském vědeckém semináři.

Za firmu Promega se zůčastní Dr. Oleksii Ivanov.

V první části představíme základní principy luciferázových reportérů a qPCR metod. Ukážeme jak plánovat a optimalizovat vaše experimenty.

Ve druhé části budeme demonstrovat aplikace obou metod včetně příkladů a možností jejich vzájemné kombinace.

 

Analysis of Gene Expression and Regulation on Several Levels - Apply qPCR and Luciferase Reporter Systems Optimally

 

PROGRAM:

 

09:30 - 10:00

Registrace

10:00 - 10:05

Zahájení semináře

10:05 - 10.50

RT-qPCR – Reporter Gene Assays
Part 1 – The basics of qPCR and reporter systems

Dr. Oleksii Ivanov, Promega GmbH, Mannheim

10:50 - 11:10

Přestávka s občerstvením

11:10 - 11:55

RT-qPCR – Reporter Gene Assays
Part 2 – Applications and Combination
Dr. Oleksii Ivanov, Promega GmbH, Mannheim

12:00

Ukončení semináře

 

Scientists, PhD students, clinical researchers, technical assistants and students are welcome !

Občerstvení a dárek pro všechny registrované účastníky.

 


 


 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn