Agarózy Lonza

Matice použití agaróz LONZA (BMA)

AplikaceSeaKem LESea- PlaqueNuSieve 3:1MetaPhorSeaKem GTGSea- Plaque GTGNuSieve GTGSeaKem Gold
Separace DNA / RNA <= 1 kb

 

 

x

x
    x
 
Separace DNA / RNA >= 1 kb

x

x
    x
x
  x
Separace DNA 20 - 800 bp (jemné rozlišení)        x        
Rozlišení fragmentů PCR  x  x  x  x  x  x  x  x
Southern bloty  x    x          x
Northern bloty  x    x          x
In-gel reakce            x  x  
Otisky DNA  x              
Obnova DNA a RNA    x      x  x  x  x
Separace DNA  1-50 kb                x

Výběr agarózy LONZA (BMA) pro elektroforézu DNA

 Fragmenty <= 1 kbFragmenty >= 1 kbFragmenty 1 - 50 kb
Standardní analýza NuSieve 3:1 SeaKem LE SeaKem Gold
Jemné rozlišení MetaPhor    
Bloty NuSieve 3:1 SeaKem LE SeaKem Gold
Přípravná (in-gel) nízké tání: NuSieve GTG nízké tání: SeaPlaque GTG nízké tání: SeaPlaque GTG
Přípravná (obnova) nízké tání: NuSieve GTG
stand. tání: SeaKem GTG
nízké tání: SeaPlaque GTG
stand. tání: SeaKem GTG
nízké tání: SeaPlaque GTG
stand. tání: SeaKem Gold

 

Kompletní přehled produktů firmy Lonza pro molekulární biologii zde.

SeaKem® LE Agarose

Agaróza ideální pro rutinní analýzu nukleových kyselin pomocí gelové elektroforézy a blottingu. Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz a vytváří pevné gely s nízkými hodnotami fluorescence pozadí po obarvení (ethidium bromid, SYBR® Green, GelStar®)

SeaPlaque® Agarose

SeaPlaque® Agarose je originální agaróza tající při nízké teplotě. Vytváří gely s lepšími pasírovacími vlastnostmi a vyšší jasností než gely ze standardních agaróz. Nízká teplota tání činí SeaPlaque® Agarose ideální pro preparativní elektroforézu DNA a RNA. Stejně tak je ideální pro klonování tkáňových buněčných kultur a virologické povlakové studie. Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz.
 

SeaKem® GTG® Agarose

Agaróza se standardní teplotou tání umožňující spolehlivě dělit fragmenty DNA větší než 1000bp. Tato GTG® agaróza byla vyvinuta speciálně pro preparativní elektroforézu. DNA vyzískaná z SeaKem® GTG® agarózových gelů může být spolehlivě štěpena a ligována.

Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz.

 

SeaPlaque® GTG® Agarose

Agaróza s nízkou teplotou tání umožňující spolehlivě dělit fragmenty DNA a PCR produkty větší než 1000bp. Tato agaróza je ideální pro přímou enzymatickou manipulaci nukleových kyselin v přetavených gelech bez nutnosti následné purifikace DNA. Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz.
 

NuSieve® 3:1 Agarose

Agaróza se standardní teplotou tání vhodná pro citlivé rozlišení malých fragmentů DNA a RNA a PCR produktů (do 1kb). NuSieve® 3:1 Agarose zaručuje nejlepší rozlišení pro fragmenty DNA do 1000bp, ačkoli je schopná kvalitně rozlišit i fragmenty DNA v rozsahu 10 - 1500bp. Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz.
 

NuSieve® GTG® Agarose

NuSieve® GTG® Agarose je agaróza s nízkou teplotou tání umožňující spolehlivě dělit fragmenty DNA, PCR a RT-PCR produkty v rozmezí 10 – 1000bp. Vytvořené gely se vyznačují konzistentní mobilitou DNA. Procedury klonování mohou probíhat přímo v přetavených gelech bez nutnosti následných extrakčních kroků. Tato agaróza je testovaná a certifikovaná pro aplikace ligací a transformací přímo v přetavených gelech. Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz.
 

MetaPhor® Agarose

Umožňuje dělit DNA fragmenty, PCR a RT-PCR produkty navzájem se lišící již 2% v rozsahu 200 až 800 bp. MetaPhor® agarózové gely (2 - 4%) umožňují analogické rozlišení jako polyakrylamidové gely (4 – 8%). Jsou ideální k rozlišení AMPFLP, STR, trinukleotidových a tetranuleotidových repetic. Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz.
 

SeaKem® Gold Agarose

Umožňuje rychlé rozdělení megabázové DNA pomocí pulsní elektroforézy (50 kb – 10 Mb) a DNA a PCR produktů pomocí konvenční elektroforézy (1-10 kb). Vhodná též k blottingu megabázové DNA. Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz.
 

InCert® Agarose

Agaróza polymerizující při nízké teplotě vhodná k přípravě vzorků chromozómové DNA předcházející pulsní elektroforéze. Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz.
 

I.D.NA® Agarose

Vytváří gely umožňující konzistentní rozlišení DNA v testování DNA identity. Sledované bandy vzorků jsou zcela zřetelné, což je nezbytné k rozlišení VNTR, HVR, RFLP produktů a DNA velikostních standardů. Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz.

 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn